Prva edukacijska radionica (BMK)

 

Završio je prvi dan edukacijskih radionica u Tehničkoj školi u Karlovcu, gdje se radilo s grupom od dvadeset super motiviranih mladića. Obrađena su poglavlja:

 

  • Rodne uloge i moći
  • Reproduktivno zdravlje i seksualnost
  • Prevencija nasilja i pregovaranje
  • Droga i alkohol

 

Pogledajte djelić atmosfere: