Djelatnici

NASTAVNICI

HRVATSKI JEZIK

Romana Benić-Brzica

Vanesa Volner

Jadranka Makarić

Ivana Pregelj

Irena Arlešić

Maja Sokač

ENGLESKI JEZIK

Milena Bućan

Helena Jajčević

Sandra Tomac

NJEMAČKI JEZIK

Marta Kasun Nahod

MATEMATIKA

Krešimir Butković

Vanessa Špehar

Ivona Protulipac

Slavica Vukić

Elvira Mikulin

Andreja Murko Jaković

Ana Bajac

FIZIKA

Vlatka Ivka-Žunac

Kim Džananović

KEMIJA

Mateja Vlašić

BIOLOGIJA

Petra Krajačić

POVIJEST

Zdenko Sirovica

Vedran Pavlov

ZEMLJOPIS

Vera Mataija

POLITIKA I GOSPODARSTVO

Etika

Biserka Marčetić-Pavlović

Robert Polović

TZK

Ivan Lukežić

Dario Mrzljak

Jasna Milošević

VJERONAUK

Katica Oršolić

Petra Beljan

RAČUNALSTVO

Marjan Anić

Sanda Šutalo

Siniša Rašić

ELEKTRO GRUPA PREDMETA

Marjan Anić

Nikola Badovinac

Siniša Rašič

Damir Jakšić

Damir Krajačić

Irena Ratkaj

Dobroslav Šutalo

Domagoj  Galić

Jurica Krivačić

STRUČNI UČITELJI ELEKTRO GRUPE PREDMETA

Hrvoje Pavletić

Željko Radman

STROJARSKA GRUPA PREDMETA

Mirko Bakarić

Milan Bijelić

Tonćo Cigić

Anto Gagula

Zoran Gajšak

Rifet Harambašić

Petar Katalinić

Željka Mihalić-Cahun

Sanja Milovac

Darinka Mlinac-Magličić

Vladimir Veselić

Davor Vidović

Dijana Šegota Kruhek

Ivana Grgurić

Snježana Bačić

 

STRUČNI UČITELJI STROJARSKE GRUPE PREDMETA

Krešimir  Car

Dubravko Jurčević

Ivan Rašić

Milenko Ciganović

Ivan Trubić

PROMETNA GRUPA PREDMETA

Antonio Mihalić

UPRAVA

RAVNATELJ

Ivan Janković

PEDAGOG

Ksenija Jugović

PSIHOLOG

Silvija Hamilton Polović

Zrinka Štetić Grubišić

KNJIŽNIČAR

Nenad Barešić

VODITELJ SMJENE I SATNIČAR

Dubravko Sila

VODITELJ PRAKTIČNE NASTAVE I PROIZVODNJE

Ivan Požega

ADMINISTRACIJA

TAJNIK

Danijela Broz

ADMINISTRATIVNI REFERENT

Neda Grubešić

VODITELJ RAČUNOVODSTVA

Nikolina Vrane

KNJIGOVOĐA

Vesna Pogačić