Natječaj za županijske stipendije 2009/10

Na temelju Pravilnika o stipendiranju učenika na području Karlovačke županije i Odluka župana Karlovačke županije, Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima  objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima  na području Karlovačke županije

za školsku godinu 2009./2010.

 

Određuje se u školskoj godini 2009./2010. dodijeliti ukupno 20 stipendija učenicima i to:

 • daroviti učenici                                                                         10 stipendija

 • učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja                5 stipendija

 • učenici slabijeg socijalnog stanja                                          5 stipendija

 

 Visina mjesečne stipendije učenicima u školskoj / akademskoj godini  2009./2010. iznosi :

 • učenicima u iznosu od 400,00 kuna mjesečno           

(stipendije se ne isplaćuju za mjesec srpanj i kolovoz tekuće godine)                                

 


2. DEFICITARNA ZANIMANJA

2.1. Deficitarnim zanimanjima smatraju se sljedeća zanimanja za učenike: 

 •  zidar, tesar, armirač, krovopokrivač, rukovatelj građevinskim strojevima, keramičar, bravar, limar, glodač, tokar, vodoinstalater, tapetar, stolar, ličilac – soboslikar, pekar, mesar  

 


3. OPĆI UVJETI

3.1. UČENICI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA:

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije

 • učenici da nisu stariji od 20 godina,

 • da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole

 • da nisu ponavljali niti jednu prethodnu godinu školovanja

 • da im prosjek primanja po članu domaćinstva ne prelazi 1.500,00 kuna mjesečno

 • za razdoblje od 01. travnja do 30. rujna 2009. godine

3.2. DAROVITI UČENICI :

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije

 • učenici da nisu stariji od 20 godina

 • da su redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole

 • da nisu ponavljali niti jednu prethodnu godinu školovanja

  3.3. UČENICI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Karlovačke županije

 • učenici da nisu stariji od 20 godina

 • da su redoviti učenici srednje škole   
  (kandidati koji se prijavljuju za stipendiranje po osnovi deficitarnosti zanimanja mogu biti učenici prvog razreda srednje škole)

 • da nisu ponavljali niti jednu prethodnu godinu školovanja.

 

Ukoliko su kandidati ostvarili pravo na stipendiju po drugom osnovu, (država,  grad, općina i sl.), NEMAJU pravo na dodjelu stipendije od strane Karlovačke županije za školsku/akademsku godinu 2009./2010.


4. POSEBNI UVJETI

4. 1. UČENICI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA 

 • da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,50,

4. 2. DAROVITI UČENICI  

 • da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 4,50,

4. 3. UČENICI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

 • da imaju prosjek ocjena prethodnog razreda najmanje 3,30,


5. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA

5.1 Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se Povjerenstvu za dodjelu stipendija učenicima  u roku od 15 dana od dana objave, odnosno do  6. studenoga 2009. godine,  na adresu:

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Vranyczanyeva br. 6. Karlovac,

s naznakom

"ZA NATJEČAJ"

 

5.2. Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u sjedištu Povjerenstva –Vranyczanyeva br. 4 Karlovac, na porti ili u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje (2 kat), u sjedištima gradova i općina na području Županije, te na internet stranicama Županije - www.kazup.hr


5.3. Uz zahtjev za dodjelu stipendija kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju ovisno o kategoriji za koju se natječu:

A) DAROVITI:

 1. Potvrdu o prebivalištu

 2. Rodni list (preslika)

 3. Domovnicu (preslika)

 4. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje

 5. Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika)

 6. Dokaze o postignutim uspjesima ili sudjelovanju na službenim natjecanjima te objavljenim radovima


B) SOCIJALA I DEFICITARNI:
 1. Potvrdu o prebivalištu

 2. Rodni list (preslika)

 3. Domovnicu (preslika)

 4. Potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje

 5. Potvrdu o upisu na redovno školovanje za ostale članove zajedničkog domaćinstva (brat, sestra)

 6. Svjedodžbu prethodnog razreda srednje škole (preslika),

 7. Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva  (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju)

 8. Službenu potvrdu o prihodima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2009. (poslodavci, nadležna služba Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

 9. Potvrdu o visini dohotka za 2008. godinu SAMO za članove zajedničkog domaćinstva koji prihode ostvaruju samostalnim radom - obrt, poljoprivreda i sl. (nadležna porezna uprava)

 10. Uvjerenje o nezaposlenim članovima zajedničkog domaćinstva (nadležna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

 11. Potvrdu o sudjelovanju roditelja u Domovinskom ratu

 12. Rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija za teže kronične bolesti kandidata ili članova uže obitelji koji žive u zajedničkom domaćinstvu (roditelji, brat, sestra)

 13. Odgovarajuća dokumentacija za umrle, nestale, nepoznate roditelje


5.4. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati

5.5. Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo će objaviti na oglasnoj ploči Karlovačke županije, Vranyczanyeva 4, Karlovac, u roku od 30 dana od dana završetka natječaja

5.6. S odabranim kandidatima zaključit će se ugovor o korištenju stipendije

5.7. Za sve potrebite informacije kandidati se mogu obratiti:
       Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje  na broj telefona 666 - 197

5.8. Tekst natječaja, Zahtjev za prijavu kao i Izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva kandidati mogu pronaći i na:
        internet stranici Karlovačke županije - www.kazup.hr


KARLOVAČKA ŽUPANIJA

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJA

UČENICIMA I STUDENTIMA

 

Karlovac, 22. listopada 2009.