Projekt RCK KaRijERA

 

Početna konferencija projekta Uspostave infrastrukture Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva „RCK-KaRijERA“ održana je 30. rujna 2020. godine u Tehničkoj školi Karlovac. Više o konferenciji nalazi se u članku OVDJE.

01.10.2020.


 

Započela provedba EU-projekta "RCK-KaRijERA". Više o tome vidi OVDJE.

 


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK KaRijERA",  vidi OVDJE.

21.01.2020.

 

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK KaRijERA", vidi OVDJE.

24.01.2020.


Pojašnjenja predmeta nabave Poziva na dostavu ponuda u projektu "RCK KaRijERA", vidi OVDJE.

30.01.2020.

 

 


 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o otvaranju ponuda za projekt RCK KaRijERA, vidi OVDJE.

05.02.2020.

 


 

Izrađen je logotip projekta RCK KaRijERA, a može se vidjeti i skinuti OVDJE.

31.03.2020.

 


 

Svi materijali vezani uz projekt RCK-KaRijERA-plakati i letci mogu se vidjeti OVDJE.

01.04.2020.


Izrađena internet stranica projekta RCK KaRijERA,  vidi VIŠE.

29.05.2020.