Završni rad 2020.

Raspored obrane završnog rada u jesenskom roku šk. god. 2019./2020.

-za sve programe vidi OVDJE.

17.06.2020.


Raspored obrane završnog rada- ljetni rok šk. god. 2019./20.:

- za tehnički program vidi OVDJE.

- za industrijsko- obrtnički program vidi OVDJE.

03.06.2020.

 


 

Vremenik i okvirni raspored obrane završnog rada u ljetnom roku  šk. godine 2019./20. vidi OVDJE.

20.05.2020.