EPIKA U STIHU - HOMER: ILIJADA

 

Epika potječe o grč. riječi epos - riječ, pjesnička pripovijest.
Značajke: objektivna je, iznosi događaje i situacije, koristi se pripovijedanjem i opisivanjem. Bitno je obilježje epike postojanje likova i dužina vanjske forme. Epiku dijelimo na:
a) epsko - lirske vrste (Poema, Balada, Romanca)
b) epsko pjesništvo (Epska pjesma, Ep, Epopeja)
c) jednostavni oblici (prozni) (Mit, Legenda, Bajka, Saga, Vic, Zagonetka, Poslovica)
d) složeni oblici (Novela, Pripovijetka, Roman)

 

Ilijada je epopeja od 24 pjevanja koja spada u Grčku književnost i to u Arhajsko razdoblje. Grčka književnost se naziva još i antička književnost što znači starinska i uzorna. O Homerovom životu nema pouzdanih podataka, a u 18. st. pojavila se sumnja i u njegovo postojanje i u autorstvo Ilijade i Odiseje. Pretpostavlja se da je Homer bio slijep i da je pjevao svoje pjesme putujući od mjesta do mjesta. One koji su istraživali postojanje Homera možemo podijeliti na dvije skupine pluraliste i unitariste. Pitanje autorstva Ilijade i Odiseje u znanosti zove se HOMERSKO PITANJE. Sam naziv Ilijada potječe od Ilija - drugog imena grada Troje. Sadržaj je uzet iz priče o Trojanskom ratu između Ahejaca i Trojanaca. Glavni likovi su među Ahejcima (Grcima) Menelaj i Agamemnon, tesalski kralj Ahilej te Odisej, a među Trojancima kralj Prijam i njegovi sinovi Paris i Hektor.

 

<Natrag