ANTONIMIJA I ANTRONIMI

 

-antonimi riječi suprotnog značenja
-antonimija -pojava suprotna od sinonimije
-antonime djelimo: -s obzirom na vrstu riječi nosioca antonimne opreke
npr. imenice: muškarac-žena
pridjevi: dobar-loš
glagoli: ulaziti-izlaziti
prilozi: brzo-sporo
prijedlozi: na-pod
-s obzirom na tvorbenu strukturu
-netvorbeni ili pravi antonimi
-tvorbeni ili nepravi antonimi
-s obzirom na broj članova antonomnog niza
-dvočlani
-tročlani
-višečlani
-oksimoron -stilska figura utemeljena na odnosu autonimnosti, figura proširenja pojma njemu suprotnim pojmom (npr. mladi starac)

<Natrag