Pravilnici

Zakoni i pravilnici:

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu vidjeti OVDJE.

Izvješće o radu škole za šk. godinu 2015./2016.  može se vidjeti OVDJE.

Godišnji plan rada škole i školski kurikulum za školsku godinu 2016./17.

može se vidjeti OVDJE.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

može   se vidjeti OVDJE.

Pravilnik o radu Tehničke škole Karlovac pogledajte OVDJE.

Statut Tehničke škole Karlovac pogledajte OVDJE.

Kućni red škole vidjeti OVDJE.

Pravilnik o izricanju pedagoških mjera nalazi se OVDJE.

Pravilnik o ocjenjivanju  pogledajte  OVDJE.

Kriteriji za ispričavanje izostanaka mogu se vidjeti OVDJE.

Pravilnik o ekskurzijama može se vidjeti OVDJE.