Javna nabava 2015.

Financijski plan za 2015. i projekcijski plan za 2016. i 2017. godinu.

Plan nabave za 2015. godinu.

30.12.2014.


Natječaj za javnu nabavu   električne energije

Poziv za dostavu ponuda

Prilog III- troškovnik

14. 10. 2015.


Dopuna troškovnika od 14. 10. 2015.

Naknada za obnovljive izvore energije.Ukupno (kWh), 150.000

Dopuna

15.10.2015.


Odluka o odabiru može se vidjeti OVDJE.

26.10.2015.