Tehničar za mehatroniku

Tehničar za mehatroniku projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski vođena vozila, elektroničke kamere, telefaks uređaji, fotokopirni strojevi, avio-uređaji i dr. Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređajuz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja.

Elementi vrednovanja:

  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
  • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Fizika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Kemija (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Tehnička kultura (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =80,00

Minimalni broj bodova (Bodovni prag) za upis u ovo zanimanje: =60,00 bodova.

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, Fizike, Natjecanje iz područja informatike - računalstva (Infokup - po izboru škole), te Tehničke kulture.

Zdravstveni zahtjevi:

Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psiho-motoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Posebni zahtjevi:

  • obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje

Objavljeno: 29.05.2020.