Naš Ivan

 

Projekt Posvojimo dupina – učinimo nešto za naše more, pokrenut u veljači 2011. polako se bliži velikom finalu.

U tom su projektu sudjelovali svi učenici škole na način da su plastične boce i limenke odlagali u spremnike za pet ambalažu.  Prikupljeni novac (300,00 kn) uplaćen je udruzi Plavi svijet (www.plavi-svijet.org/usvojite-dupina/)  te smo na taj način simbolično usvojili dupina.

 

Usvojiti je bilo moguće jednoga od četiri dupina. Njihova imena su: JOP, TAC, IVAN i SANTIAGO. Mi smo odabrali dupina Ivana. On je mladi dupin koji izvodi prekrasne skokove, a razlikuje se od ostalih po dijagonalnoj svijetloj liniji na leđnoj peraji.

 

Učenici 2.at, 2.bt i 2.ct su kroz nastavu povijesti, geografije, vjeronauka i etike obrađivali sadržaje vezane uz povijest Lošinja, sakralne objekte na Lošinju, geografske značajke sjevernojadranskih otoka, biljne i životinjske vrste na navedenom području, ekologiju i zaštitu okoliša.  Njihov rad i trud prikazan je izložbom.

 

20. travnja 2011. (uoči Dana planeta Zemlje) slijedi provjera naučenog - kroz zanimljiv kviz

Završni dio projekta realizirat će se 21. svibnja  jednodnevnim izletom na Cres i Lošinj te posjetom Lošinjskom edukacijskom centru o moru.

 

 Podatke dostavila pedagoginja Ksenija Jugović

Članak objavljen 15.04.2011.  SŠ