Autolimar

Autolimar popravlja i po potrebi izrađuje dijelove automobilskih okvira i karoserija, teretnih vozila, autobusa, prikolica i dr; te radi na poslovima njihove montaže i demontaže. U automobilskoj industriji autolimar radi na izradi, ugradnji, ispitivanju i podešavanju dijelova automobilskih karoserija. Autolimar u servisima popravlja oštećene dijelove automobilskih karoserija, ili ih zamjenjuje novima. Također održava i priključuje noseće dijelove prikolica, te vrši zaštitu vanjskih i unutarnjih dijelova od korozije.

Elementi vrednovanja:

  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
  • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad

Uredan vid, dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.

Posebni zahtjevi:

  • obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
  • Ugovor o naukovanju roditelj (skrbnik) učenika sklapa s obrtnikom ili poduzećem do 29.07.2020.

Popis obrtničkih radionica ili poduzeća s kojima možete sklopiti Ugovor o naukovanju pogledajte OVDJE.

Objavljeno: 29.05.2020.