Alatnicar

Alatničar se bavi izradom ručnih i strojnih alata za serijsku proizvodnju i obradu proizvoda od metala, plastičnih masa i drugih materijala. Alatničar prije samog procesa izrade alata proučava tehničku dokumentaciju i nacrte, upoznaje se s uvjetima kojima će alat biti izložen i u kojima će se koristiti te planira redoslijed operacija za izradu. Osim dizajniranja i izrade novih, alatničar popravlja i oštećene alate. U radu se služi različitim postupcima obrade potrebnih materijala (rezanjem, savijanjem, bušenjem, tokarenjem, brušenjem, zavarivanjem i lemljenjem) te obavlja precizna mjerenja i kontrolu elemenata i sklopova. Također ugrađuje hidraulične i pneumatske sisteme upravljanja, programira numerički upravljane alatne strojeve te provjerava njihovu funkciju i ispravnost.

Elementi vrednovanja:

  • Prosjek ocjena svih nastavnih predmeta zaokružen na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja (maximalni broj bodova =20,00)
  • Hrvatski jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Matematika (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)
  • Strani jezik (7. i 8. razred; maximalni broj bodova =10)

Ukupni maximalni broj bodova: =50,00

Dodatni bodovi:

1; 2; ili 3. osvojeno mjesto kao član skupine, u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja, na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju iz: Hrvatskog jezika, Matematike, Stranog jezika, te Natjecanju mladih tehničara (po izboru škole)

Kontraindikacije/Zapreke za rad:

Uredan vid i dubinski (prostorni) vid, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža, uredna funkcija kože na šakama i podlakticama, odsutnost alergije na profesionalne alergene.

Posebni zahtjevi:

  • obvezna Liječnička svjedodžba Medicine rada o nepostojanju kontraindikacija za željeno zanimanje
  • Ugovor o provedbi praktične nastave roditelj (skrbnik) učenika sklopiti će u školi

Objavljeno: 29.05.2020.