Projekt RCK KaRijERA

 

 

Započela provedba EU-projekta "RCK-KaRijERA". Više o tome vidi OVDJE.

 


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK KaRijERA",  vidi OVDJE.

21.01.2020.

 

Izmjena poziva na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK KaRijERA", vidi OVDJE.

24.01.2020.


Pojašnjenja predmeta nabave Poziva na dostavu ponuda u projektu "RCK KaRijERA", vidi OVDJE.

30.01.2020.

 


Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o otvaranju ponuda za projekt RCK KaRijERA, vidi OVDJE.

05.02.2020.