Projekt RCK STRuKA

 

Započela provedba  EU projekta "RCK-STRuKA". Više o tome vidi OVDJE.

 


Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK STRuKA" vidi OVDJE.

21.01.2020.

 

Izmjena poziva na  dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave u projektu "RCK STRuKA", vidi OVDJE.

24.01.2020.


Pojašnjenja predmeta nabave Poziva na dostavu ponuda u projektu "R$CK STRuKA", vidi OVDJE.

30.01.2020.

 


 

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o otvaranju ponuda za projekt RCK STRuKA, vidi OVDJE.

05.02.2020.