Raspored obrane završnog rada

Raspored obrane završnog rada u ljetnom roku šk. god. 2018./19.može se vidjeti

prema programu obrazovanja :

Za trogodišnji program obrazovanja vidjeti OVDJE.

Za četverogodišnji program obrazovanja vidjeti OVDJE.

05.06.2019.