Hrvatska pošta- mogućnost zapošljavanja

Predstavnica HP-a Valentina Grmšek posjetila je našu školu i prezentirala je

mogućnosti zapošljavanja u HP-u.  Vidi VIŠE.

17.04.2019.