Pravilnici

Osnovni podaci škole za financije:

OIB: 46181162283

PDV ID:  HR46181162283

 

Zakoni i pravilnici:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu vidjeti OVDJE.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu vidjeti OVDJE.

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Tehničke  škole za šk. godinu 2016./2017.  može se vidjeti OVDJE.

Godišnji plan i program rada  i kurikulum  Tehničke škole Karlovac za školsku godinu 2017./18.

može se vidjeti OVDJE.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

može   se vidjeti OVDJE.

Pravilnik o radu Tehničke škole Karlovac pogledajte OVDJE.

Statut Tehničke škole Karlovac pogledajte OVDJE.

Kućni red škole vidjeti OVDJE.

Pravilnik o izricanju pedagoških mjera nalazi se OVDJE.

Pravilnik o ocjenjivanju  pogledajte  OVDJE.

Kriteriji za ispričavanje izostanaka mogu se vidjeti OVDJE.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera vidjeti OVDJE.

Pravilnik o ekskurzijama može se vidjeti OVDJE.

Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada pogledati OVDJE.

 


 

Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka može se vidjeti OVDJE.

07.11.2018.