2.CT

Program/Zanimanje: Tehničar za mehatroniku

Razrednik: Branka Draženović

REDNI BROJ

PREZIME  I  IME

1.

Badanjak Bruno

2.

Barac Luka

3.

Bišćan Antonio

4.

Bosiljevac Ivor

5.

Ferko Jakov

6.

Grljušić Danijel

7.

Matijašić Marko

8.

Mišura Patrik

9.

Paunović Patrik

10.

Pavičić Ian Karlo

11.

Pavlović Leon

12.

Petretić Nikola

13.

Polović Matija

14.

Sudac Matija

15.

Šćulac Josip

16.

Škrlac Daniel

17.

Valić Alenć

18.

Žganjer Vladimir

19.

Žgela Šimun

20.

Živčić Ivan

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

25.

26.

27.

28.